آرشیو بین الملل

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موگرینی : توافق هسته‌ای متعلق به جامعه بین المللی است

  فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توافق هسته‌ای را یک توافق خوب خواند و آ...

سفیر فرانسه در تهران: پاریس به اجرای برجام پایبند است

سفیر فرانسه در تهران:  پاریس به اجرای برجام پایبند است سفیر فرانسه در تهران از پایبندی کشورش ...

طرح محدودیت‌های علیه برنامه موشکی ایران تمدید شد

طرح محدودیت‌های علیه برنامه موشکی ایران تمدید شد مجلس نمایندگان آمریکا به طرح سناتورهای آمر...

علیرضا عنایتی سفیر ایران در کویت: در بحران میان قطر و کشورهای عربی، ایران بی‌طرف است

علیرضا عنایتی سفیر ایران در کویت: در بحران میان قطر و کشورهای عربی، ایران بی‌طرف است   ...

هیأت حقیقتیاب سازمان منع تسلیحات شیمیایی: در حمله شهر خان شیخون سوریه از گاز اعصاب سارین استفاده شده است

هیأت حقیقت‌یاب سازمان منع تسلیحات شیمیایی: در حمله شهر خان شیخون سوریه از گاز اعصاب سارین استفا...

افزایش شکاف در جامعه ترکیه در آستانه برگزاری همه پرسی قانون اساسی

کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه مانند زلزله ای پرقدرت شکافی عمیق در جامعه این کشور ایجاد کرد. این ...